Gå til sidens hovedinnhold

Vinje og Tokke - og kjøp av Rjukan sykehus?

Leser at gruppa som ønsker kjøp av Rjukan Sykehus bruker Tokke og Vinje kommuner som argument for hvor viktig det er å kjøpe og etablere nye tjenester på Rjukan Sykehus.

Som mangeårig assisterende rådmann i Vinje og deretter samhandlingskoordinator for Vest-Telemark sine seks kommuner, så må jeg spørre meg om hva de tenker lagt til denne bygningen. I Tokke og Vinje har en gode, lokale tjenester som egen legevakt, dialyseavdeling, enkel røntgen, ambulerende audiograf fra Telemark Sykehus, øyeblikkelig hjelp døgnplasser, starter nå kreftbehandling i samarbeid med sykehuset, egen jordmorberedskap og palliative ambulerende team fra sykehuset som kommer ut og bistår helsetjenesten.

Kunne sikkert nevne flere ting.

Tror man at disse kommunene vil legge ned sine gode tjenester for å sende innbyggerne til Rjukan? En reiseveg fra 45 min til 1,5 timer en vei?

Man kan ikke sammenligne de tre kommunene med et tilsvarende Distriktssenter i Ål, som ble etablert i en annen tid og med og med dobbelt så mange kommuner og innbyggere.

Hvordan kommunen ellers vil etablere sine tjenester for sine innbyggere skal jeg ikke ha noen formening om. Men som Rjukanjente, håper jeg at støyen snart legger seg - og til det beste for folka, familie og venner som bor der.