Vinteråpen vei over Imingfjell ble nedstemt

Foto:

I kommunene Tinn og Nore og Uvdal har det vært et sterkt ønske om å gjennomføre et fireårig prøveprosjekt med vinterbrøyting over Imingfjell. Dette ble det ikke gjennomslag for i Viken fylkesting.

DEL

Denne saken ble grundig behandlet i Buskerud fylkesting i desember 2019 og prøveprosjektet ble da vedtatt.

Høyre fremmet derfor forslaget i fylkestinget i Viken da saken kom til behandling på nytt. Forslaget fra Høyre om et prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjell ble i fylkestinget i Viken nedstemt av Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og deler av Senterpartiet.

— I denne saken er det viktige næringspolitiske hensyn. For de som bor og ferdes i området vil vinteråpen vei redusere reisetiden betraktelig. Vi mener at et prøveprosjekt vil gi oss mer kunnskap. Det er synd at det rødgrønne flertallet i Viken ikke vil være med på et slikt prøveprosjekt. Høyre mener at lokalt selvstyre er viktig og selvråderetten i denne saken burde vært tillagt større vekt, Lise Hagen Rebbestad (H), fraksjonsleder i komiteen for Plan i Viken fylkeskommune.

Artikkeltags