Minneord over Inger Hermansen

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og pengegave til sykehjemmet ved vår Inger Hermansen bortgang. Spesiell takk til Eldres Hus for god omsorg de årene mor fikk der ! Hanne og Stein Martin m/familie.