Personalia

Åsta Kaasa og John Fredrik Askjer har giftet seg
Åsta Kaasa og John Fredrik Askjer
May Gjødingseter og Kai Sandengen har giftet seg
May Gjødingseter og Kai Sandengen
Susanne Bjørkås Jakobsen og Leif Kåre Mangen har giftet seg
Susanne Bjørkås Jakobsen og Leif Kåre Mangen
Marit Bøen og Kjell Kristian Kleivan. har giftet seg
Marit Bøen og Kjell Kristian Kleivan.
June Kamilla Eilertsen og Morten Bakstad Østergaard har giftet seg
June Kamilla Eilertsen og Morten Bakstad Østergaard
Aina Sletta og Thomas Apalen har giftet seg
Aina Sletta og Thomas Apalen
Kine Eide Johansen og Petter Urstad har giftet seg
Kine Eide Johansen og Petter Urstad
Alexender K. Bråthen og Susanne Engell Bråthen har giftet seg
Alexender K. Bråthen og Susanne Engell Bråthen
Weeraya Jankham og Jan Birger Oland har giftet seg
Weeraya Jankham og Jan Birger Oland