For Venstre så er åpenhet en forutsetning for et levende og bærekraftig demokrati. Det er viktig at alle kan bli hørt og det er viktig at alle har mulighet til å ha innsyn i saker som angår dem.

Vi må ha en transparent forvaltning, og folk som jobber i kommunen må få lov til å ytre seg om kommunal drift uten å bli beskyldt for å være illojale mot egen arbeidsgiver. Om Tinn kommune er der i dag lar jeg være opp til hver enkelt leser å vurdere.

Åpenhet må også gjelde lokallagene i kommunene. Når Tinn Senterparti nå gir dødsstøtet til sykehuset så vil man gjerne se hva det var de gikk til valg på, men når du går inn på Tinn Senterpartis hjemmeside, så finner man ikke noe program. Når man til slutt finner lenken til lokalprogrammet på Facebooksiden til Tinn Sp og klikker på det, så står det:

Her var det ingen verdens ting…

Men, jeg har naturligvis hatt rikelig med anledning til å kritisere Tinn Sp før, og i et gammelt innlegg fant jeg et sitat fra programmet til Tinn Sp—der står det:

(Tinn Senterparti vil) «Arbeida for eit betre og større innhald i sjukehuset enn det som er vedtatt og gjennomført av helseforetaket. Me vil arbeida vidare mde (sic) tanken om ÅL-modell, Friklinikk og/eller private aktører«, og «Styrkje samarbeidet mellom dei kommunale tenester og spesialisthelsetenesten» .

Venstre tapte sammen med Sp og SV som kjent kampen som Rjukan sykehus i Stortinget sommeren 2014, men mens Venstre forsøkte å være konstruktive etter nederlaget i Stortinget ved å sikre Tinn omstillingsmidler, hva valgte så Tinn Sp og Tinn SV å gjøre? Valgte de isteden innholdsløs retorikk som framgangsmåte?

Jeg har ikke tenkt å spørre hvorfor programmet til Tinn Sp ikke lenger er å finne på nett, for det er det vel egentlig ingen som nå lurer på?

Denne kommunestyreperioden vil dessverre bli kjent som fireårsnatta i Tinn, men det kommer heldigvis alltid en dag i morgen.

Marius Skeie

Lokallagsleder for Venstre i Tinn.