Alle enige i hva, RA?

Meninger: Vigdis Røsshammer, Tinn Ap.

Meninger: Vigdis Røsshammer, Tinn Ap.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL


Oppslaget 3.03.18. lyder: «Sykehusstriden krympes til 13.3 mill.......».

Sykehusstriden er avgjort ja, - det skjedde 5. oktober 2017. All kommunal virksomhet flyttes ut. Leiekontrakten er sagt opp.

Arbeiderpartiet stemte i mot dette.

Det er krevende for alle å opptre saklig og ryddig i diskusjonene rundt samlokalisering, omstillings-/ utviklingsplaner og omstillingsmidler. Innhold, helhet og at sakene henger sammen krever høy grad av profesjonell håndtering, noe som folk bør forvente av administrasjon, politiske organer og kommunestyret. Alle er enige om at vedtak skal og må respekteres.

Saken i kommunestyret 1.03.18 dreide seg IKKE om samlokalisering av Tinn kommunes helsetjenester og vi har ikke kommentert vår holdning til samlokalisering i dette møtet i det hele tatt slik det kan tolkes ut av referatet i RA.


Saken gjaldt avvikling eller videreføring av Næringsprosjektet i Sykehusveien 6.

Tinn AP vil at de 13,3 millioner som står igjen av omstillingsmidlene skal knyttes til aktivitet i Rjukan Sykehus' lokaliteter. For Arbeiderpartiet er det sentralt at midlene skal brukes til å skape vekst og nye arbeidsplasser. Det er også skapt inntrykk av at kommunen har ”kasta bort” 6,7 mill på sykehussaken. De pengene har blitt brukt til akkurat det de var tenkt til, - opprettelse av rehab-plasser med samlokalisering av legevakta, og til søknader om konsesjoner for Ibsen-sykehuset.

Men hvis kommunen gjennomfører de planene de nå har, - da er det bortkastede penger. Derfor er det viktig at midlene videreføres.

Næringsutvikling på sykehuset, - er det mulig?

Tinn AP og Tinn H mener JA. Det er dessuten sannsynlig at kommunene blir pålagt flere helseoppgaver. Samhandlingsreformen er allerede svært krevende for kommuner og kommunalt helsepersonell. Nå leser vi f.eks. om press rundt liggetid for nybakte mødre, omsorg for nyfødte og risiko for barnets helsetilstand. Ved tidlig hjemreise fra barselavdelingen er det nødvendig at det bygges opp et sikkerhetsnett rundt mor og barn, sakser vi fra Aftenposten, 2.03.18. Vi ser at andre muligheter fort kan bli aktuelle for tidligere lokalsykehus. I tillegg er det allerede i dag ventelister /et for rehabiliteringsplasser etter hjerneslag/hjertestans.

Spesialkompetansen har vi i de som er ansatt der i dag.

Etter vår mening er det ingen grunn til å stoppe arbeidet med å få etablert ny virksomhet i sykehuslokalene.

Vigdis Røsshammer

Tinn ArbeiderpartiArtikkeltags