Nei til omkamp – se framover

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet har vært mye debatt på bl.a. sosial medier i det siste om lokalisering av kommunale tjenester og hvor disse skal lokaliseres. Det er merkelig at enkelte nå prøver seg på omkamp når politiske vedtak er fattet.  Denne saken dreier  seg om hvilket helse- og omsorgstilbud vi skal ha i dag og i framtida, fra fødsel til grav.

Hva er pr. i dag fakta? 

1)Kommunestyret vedtok i oktober i fjor at de kommunale tjenestene skal samlokaliseres ved Eldres Hus. Dette støttes av et betydelig flertall av alle høringsinstansene (ansatte). og som kjenner fagområdene best. Både pensjonister og eldreråd har støttet lokalisering. Det samme har Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

« Alle» mener at en samlokalisering vil være det beste  for å få en effektiv drift, og skape et fagmiljø som bl.a. kan legge til rette for rekruttering av nøkkelpersonell, noe som kan bli en «mangelvare» i årene framover. 

2) Formannskapet har vedtatt enstemmig at det skal søkes om rivning av de gamle pensjonistboligene for å få frigitt areal til bl.a. omsorgsboliger.   Det er et positivt signal at dette vedtaket var enstemmig. Dette er en forutsetning for å komme i gang med konkrete planer.

3)  Det er vedtatt at vi skal ha ferdig en helse- og omsorgsplan  i løpet av kort tid. Den har vi ventet på i flere år, og har vært umulig å lage så lenge spørsmålet om lokalisering  ikke ble avklart.

4)  Det har vært forsøkt å se om det kunne finnes aktiviteter på det nedlagte sykehuset vårt utover den polikliniske virksomheten som drives der i dag. Millioner er brukt på dette arbeidet.  Det er  redegjort for i RA  (24/2-18)  ved Erik Normann. 

 Det er en tid for alt. Nå må vi komme oss videre. Vi har ingen tid å miste for å kunne få til omstilling, og den prosessen må vedtas politisk når helse- og omsorgsplanen kommer til behandling.  Ut fra det som er opplyst vil videre utbygging skje i faser og over flere budsjettår.  Heldigvis er det også slik at det finnes  statlige tilskudd som kan benyttes til f.eks. bygging av omsorgsboliger. Men hvor lenge vil dette vare?  Også av denne grunn har vi liten tid å miste. 

Vi er også pr i dag i den situasjon at vi har en «downperiode» nå i forhold til press på tjenestene, men om noen år vil presset øke og då må vi være forberedt.  Det er nå vi må planlegge og samarbeide og ikke motarbeide de beslutninger som er fattet og som er nødvendige for å få et best mulig tilbud til våre innbyggere.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sten Bjarne Furø, leder

Steinar A. Miland, nestleder

Artikkeltags