Kjære Åsne

Leder: Wenke Haaven, leder Tinn SP

Leder: Wenke Haaven, leder Tinn SP

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerAt du har funnet å måtte melde deg ut av Senterpartiet er beklagelig, for som den ressursen du er kunne vi jobbet sammen mot en best mulig helse og omsorgsløsning for befolkningen i Tinn. Vi ønsker det samme og har kjempet sammen for Rjukan Sykehuset så lenge det var håp og enda litt til. Nå vant vi dessverre ikke den kampen. STHF og HSØ med helseminister Høie i spissen satte en stopper for det.

Det som er igjen av STHF sin avdeling på Rjukan har vi dessverre heller ingen mulighet til å påvirke, det er styrt av HSØ og utviklingsplanen til STHF. Før det kommer pålegg fra helseministeren, HSØ eller utviklingsplanen blir endret til fordel for Rjukan er det ingen mulighet for å få et utvidet tilbud her i Tinn.

Det er vel ingen som har lagt en Ål/Rjukanmodell død, den ligger vel kanskje mer i dvale frem til det kanskje en gang i fremtiden vil kunne la seg gjøre å få flertall og gjennomslag for dette. Det er vel heller ikke noen forutsetning at en slik modell må ligge i bygget som tidligere rommet Rjukan Sykehus.

At det ikke ble noe kjøp av sykehusbygget kan jo ha flere årsaker, slik som: At bygget ikke tilfredsstiller kommunens behov, at de ombygginger som måtte foretas for å få det funksjonelt for best mulig samhandling mellom avdelingene ikke lot seg gjør, at implementering av ny teknologi vanskelig lot seg gjøre i eksisterende bygg, osv.

Når det gjelder sykehusbygget, fremstilles det nærmest som om det ikke har noen kostnad utover kjøpesummen som STHF forlanger (hva den enn måtte være). Men sannheten er at de kostnadsestimater ( ca. 300 mill.) kommunestyret ble forelagt viste at prisen for utbygging/ombygging, riving av søsterhjem og oppsett av nytt leilighetsbygg hadde samme kostnadsestimat som utbygging ved Eldres Hus. Samt at man også fikk det gamle lasarettet med på kjøpet dette er verneverdig og prislappen for å ivareta dette er det ingen som kjenner. Når det gjelder ras og flomsikring, setter vi vår lit til at gjeldende planprosesser blir fulgt.

At RNU og Erik K. Normann fikk i oppgave å se på muligheten for å videreutvikle et helserelatert tilbud i sykehusbygget, ble gjort nettopp på bakgrunn av at ingen muligheter skulle være uprøvd. Konklusjonen til Normann var at det ikke lot seg gjøre å få privat aktivitet inn i bygget. Han rådet kommunen til i første omgang å tenke på sine lovpålagte oppgaver og sitt eget behov og om det på sikt skulle dukke opp private aktører, måtte dette sees på som en ren bonus.

En privat aktør, Ibsen sykehuset var en kort periode inne i sykehuslokalene, og vi håpet i det lengste at de kunne bidra med økt aktivitet. Det hørtes lovende ut med alle de forskjellige konsesjonene de hadde fått, men det hjalp veldig lite når HSØ ikke hadde oppdrag å dele ut, Man kan jo ikke drive butikk om man ikke har noe å selge !

Når det gjelder samlokaliseringen, så er det absolutt ikke glemt at samhandling med spesialisthelsetjenesten er viktig. Det er nettopp derfor det er viktig for kommunen å ha en god dialog og et godt samarbeid med STHF, noe det jobbes kontinuerlig med. Vi ser også at du i ditt innlegg skriver om en utvidet kirurgisk poliklinikk i høysesonger. Dette er også noe som er helt opp til STHF å avgjøre om de er villige til å utvide sitt tilbud. Noe som for øvrig utviklingsplanen ikke legger opp til. Samlokalisering er viktig, fordi det koster kommunen for mye å drive på så mange lokasjoner. Budsjettene for helse er økt, men allikevel viser det et overforbruk og det er på bakgrunn av at tjenestene ligger for spredt. Skal vi få omsorgstrappen på plass for at vi skal kunne gi den enkelte pasient/pleietrengende rett hjelp er vi avhengige av å samle tjenestene. Prioriteringene nå er i første omgang omsorgsboliger. De fleste som har mulighet til det ønsker å være herre i ”eget hjem” så lenge som mulig, såfremt de får tilgang på den hjelpen som gjør dette mulig. Resultater viser også at dersom man legger en pasient som egentlig ikke har behov for det i en sykeseng, vil man fort skape en pleiepasient og det er ingen tjent med, aller minst pasienten.

I forkant av vedtaket om lokasjon , ble det holdt folkemøter, befolkningen ble også oppfordret til å komme med høringsinnspill og Tinn SP hadde også medlemsmøte med denne saken som eneste tema hvor medlemmene fikk mulighet til å komme med sine synspunkt. Det forelå tre alternativer for samlokaliseringen, sykehusbygget, Eldres Hus og en delt løsning mellom Eldres Hus og Tinn Helsetun.

 5. oktober når vedtak om lokalisering ble fattet, tok man ikke stilling til kostnadene ved prosjektet, man fattet en beslutning om hvor tjenestene skulle lokaliseres. Før man vet hvor man skal bygge er det vanskelig å få eksakte kostnadsoverslag. Uten å fatte dette vedtaket hadde man heller ikke kommet lengre i arbeidet med helse- og omsorgsplanen, da de var avhengige av å vite hvor tjenestene skulle lokaliseres.

15 færre sykehjemssenger, ja. Men det er jo ikke slik at de som har plass i en av de kastes ut. De som har rett på pleie skal fremdeles få det, men det som er målet er å gi de rett hjelp og på en måte som gagner de best.

Flytting av legevakt og rehab. blir ikke gjort over natta og lokalene de skal inn i tilpasses bruken de er tiltenkt. Den helse og omsorgsplanen som utarbeides nå tar nettopp høyde for kravene i samhandlingsreformen og den utarbeides nettopp med bakgrunn i å kunne yte gode helsetjenester for mennesker i alle aldersgrupper. Det står også i ditt innlegg at STHF sannsynligvis på sikt vil avvikle sitt resterende tilbud på Rjukan. Hvor du har det fra vet ikke vi. STHF har en utviklingsplan å forholde seg til, samtidig som nåværende sykehusdirektør sier at de har ingen planer om å kutte i tilbudet på Rjukan. Hvilket tilbud de har her, har ingenting å gjøre med om kommunen har drift i bygget eller ikke. Det har å gjøre med hvilke tilbud de er pliktige å opprettholde.

Når det bygges om/nytt tas det jo hensyn til å få bygget funksjonelt med tanke på mottak av ambulanser og legevakt og alt som skal inn. Vi er ikke i tvil om at det bygges smart og for fremtiden. Før man får sett de ferdige lokalene legevakt og rehab skal inn i er det å dra det langt å si at man skal stues inn i uegnede, falleferdige lokaler.

Den gryende mistilliten du har til SP ledelsen sentralt er noe uberettiget, da de som der nevnes har stått på for å få gjennomslag, men også de må erkjenne et nederlag når det faktisk ikke er mulig å få gjennomført. Men vi er ikke et sekund i tvil om at dersom muligheten en gang i fremtiden skulle åpne seg, vil de igjen sloss for at vi her i Tinn skal få et best mulig tilbud i offentlig regi. Det vil de gjøre sammen med vår flotte ordfører og partiet lokalt.

Om du ser så mange varsellamper som blinker, hjelper det ikke å sitte å titte på disse, man kommer ingen vei med det. Da må man forsøke å gjøre noe for å få skrudd de av. Så om du har noen nye opplysninger som vi ikke kjenner som gjør at du kan føle deg så sikker på at dette er helt feil, tar vi gjerne en prat. 

Rigmor Severinsen Rabbe

Gruppeleder  Tinn SP

Wenke Haaven

Leder Tinn SP

Artikkeltags