Våkne i natten

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerVi  er enige med Venstre i utsagnet om at åpenhet er en forutsetning for et levende og bærekraftig demokrati. Dette har blitt bevist i vår kommune med brede høringsrunder hvor også enkeltinnbyggere har blitt invitert til å delta, samt at det også har blitt avholdt folkemøter og Tinn SP har også avholdt medlemsmøter som har hatt disse store avgjørelsene som eneste tema. Det vil vi tro at også resterende politiske partier har gjort.

Ytringsfriheten for kommunens ansatte er vel også ivaretatt så vidt vi har kunnet se ut fra alle innlegg i aviser, på facebook, på folkemøter og i høringer. Adgangen for ansatte til å ytre seg har muligens få gå lenger her i kommunen, enn den ville få gått hos andre kommuner. Vi har alle et ansvar enten vi er politikere, ansatte eller administrasjon til å tenke over hva vi ytrer. Vil det skade kommunens omdømme ? Å være uenige å diskutere en sak er en ting, når det til stadighet går over til direkte personangrep, er det faktisk ikke greit lenger.

Tinn SP har både åpenhet  og takhøyde for ulike meninger. At Tinn SP sitt partiprogram ikke finnes på hjemmesiden er vi de første til å beklage, men på grunn av omlegging av sidene som blir administert sentralt har dette blitt fjernet. Vi kan derimot bekrefte at Venstres referanse til programmet er korrekt. Tinn SP har i hele perioden etter valget jobbet for å få et bredere tilbud inn i lokalene som tidligere var Rjukan Sykehus, det har det for så vidt blitt gjort tverrpolitisk. Tinn SP har jobbet inn mot sine sentrale politikere og fikk før stortingsvalget 2017 gehør for at dersom SP kom i posisjon, ville de jobbe for å få et flertall på stortinget for å instruere HSØ til å åpne for en Ål/Rjukanmodell lagt til gamle Rjukan Sykehus. Slik gikk det dessverre ikke.

Da er det vel kanskje betimelig å spørre om resterende politiske partier har jobbet inn mot sine sentrale politikere for å oppnå det samme. Hadde de gjort det, så burde vi hatt et flertall på stortinget for nettopp en Ål/Rjukanmodell.

Når Venstre attpåtil påstår at Tinn SP nå gir dødsstøtet til sykehuset er det bare et bilde på hvor enkelt det er å feilinformere og skape forvirring om begreper. Rjukan Sykehus ble nedlagt med god hjelp av Krf, Frp, H, Ap i 2014. Det som nå er tilbake er deler av en spesialisthelsetjeneste som drives av STHF. Kommunen har i årene etterpå gjort iherdige forsøk på å skaffe aktivitet og nye arbeidsplasser til lokalene, disse forsøkene har det vært bred politisk enighet om. For å gjøre det mer attraktivt for private å etablere seg her, valgte kommunen å lokalisere to avdelinger der, kommunal legevakt og kommunal rehab/korttidsavdeling. Det er viktig her å presisere at disse to avdelingene ikke tilhører STHF sin spesialisthelsetjeneste, men er i kommunal regi og en del av kommunens lovpålagte tilbud til sine innbyggere.

At Tinn Venstre velger å kalle denne kommunestyreperioden for fireårsnatta, får stå for Venstres regning, for når man velger å vandre i mørket og attpåtil tar solbriller på for å slippe å se et eneste lysglimt, så er det forstålig at natta blir lang.

Rigmor Severinsen Rabbe

Gruppeleder Tinn SP

Wenke Haaven

Artikkeltags